Business Network bijeenkomst Brainport Smart District druk bezocht

27 mei 2019 Op 15 mei 2019 vond een succesvolle editie plaats van de Business Network Bijeenkomst van Brainport Smart District (BSD) op de Automotive Campus in Helmond. De bedrijven betrokken bij BSD lichtten aan elkaar en aan het publiek hun plannen toe. Bijzonder was dat staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de bijeenkomst bijwoonde.

De middag startte met het bezoek van staatssecretaris Knops en burgemeester Blanksma van de gemeente Helmond aan de bedrijvenmarkt. Dit volgde op hun bezoek aan het Elkerliek ziekenhuis in het kader van digitalisering. Op de Business Network bijeenkomst spraken zij met verschillende bedrijven, vooral over digitalisering in de nieuwe wijk in Brandevoort.

Waterschap De Dommel sluit zich graag aan bij de ontwikkeling van deze slimste wijk ter wereld. Want ook water is één van de thema’s van BSD. Het waterschap zet zich in voor het maximaal vasthouden van water. Hiermee wordt de sponswerking van de bodem hersteld, wat de grondwaterstand ten goede komt. Tegelijkertijd beschermt het waterschap de wijk tegen wateroverlast door hevige regen. De nieuwe wijk wordt dus klimaatadaptief ingericht. En dat alles binnen het plangebied. Goede afspraken met vertegenwoordigers van bewoners, Gemeente Helmond en Provincie Noord-Brabant zijn daarvoor nodig.

Staatssecretaris Knops: “Ik juich het toe dat gemeenten lef tonen. En ruimte nemen om te experimenteren en buiten gebaande paden te treden. Goed om te zien hoe die uitdaging in Helmond wordt opgepakt. Het Rijk is hierin een bondgenoot. Hiermee kunnen we samen zorgen dat de belangen van bewoners, overheid, kennisinstellingen en bedrijven op het gebied van privacy, veiligheid, eigendom en ethiek optimaal zijn geborgd.”

Intentieovereenkomst

Verschillende bedrijven zijn de afgelopen maanden geselecteerd vanwege hun innovatieve insteek die een toegevoegde waarde heeft voor BSD. De nieuwe projecten werden kort toegelicht, waarna de Intentieovereenkomsten met deze bedrijven zijn getekend. Het betreft de volgende bedrijven: Amber, CC-Studio, De Twee Snoeken, DGV-Groep, Embedded Fitness, GB4All, Geodan, LIC Europe en FourIQ, Intemo, Morgenmakers, Pauwert Architectuur en Cedrus Vastgoed, PostNL Stadslogistiek en Woonbedrijf.

Memorandum of Understanding voor een circulair watersysteem

Verder is een Memorandum of Understanding getekend voor het circulaire watersysteem. Brabant Water, Waterschap Aa en Maas, Waterschap de Dommel, KWR, provincie Noord-Brabant, gemeente Helmond en BSD gaan samenwerken om een circulair watersysteem voor BSD te onderzoeken.