Herplant langs Voorste stroom in Oisterwijk

2 mei 2019 Vorige week heeft Waterschap De Dommel 5 bomen aan de Lindeparklaan in Oisterwijk gerooid. Het waterschap had de bomen onderzocht en was in overleg met de gemeente Oisterwijk tot de conclusie gekomen dat de populieren last hadden van kernrot. Het was daarom niet meer verantwoord om de populieren te laten staan. Met name tijdens een storm zouden dan onveilige situaties kunnen ontstaan door bijvoorbeeld vallende takken of zelfs een hele boom. Op dezelfde plek worden evenveel bomen teruggeplant.

Elzen

Er worden 5 elzen teruggeplant. De Dommel kiest voor deze boomsoort omdat deze boom heel karakteristiek is voor het beekdal. Dit stukje groen in het centrum van Oisterwijk maakt onderdeel uit van de ecologische zone door het dorp en is in beheer bij het waterschap. Een waardevol stukje natuur midden in de stad. Het waterschap zorgt naast herplant van de gerooide bomen ook voor extra bloeiende struiken voor de insecten en de vogels.