Illegale bemestingen binnen teeltvrije zone Bergeijk

6 mei 2019

De Keersop heeft een teeltvrije zone van 5 meter. Dat betekent dat er binnen die 5 meter niet bemest mag worden. Tijdens een veldcontrole van handhavers van Waterschap De Dommel bleek deze teeltvrije zone in Bergeijk niet te zijn aangehouden. Over een stuk van 125 meter werd grasland bemest binnen de zone.
Tegen deze overtreding wordt een bestuurlijke strafbeschikking opgemaakt (voor meer informatie: www.dommel.nl/handhaving). Volgens de vastgestelde aanpak wordt ook standaard een (verplichte) doormelding gedaan aan het Ministerie van LNV. Dit heeft doorgaans gevolgen voor de agrarische inkomenssteun.