Lozing vervuild afvalwater in Nuenen

28 mei 2019

Tijdens een veldcontrole heeft Waterschap De Dommel een lozing van vervuild afvalwater in een sloot in Nuenen ontdekt. De oorzaak van de vervuiling is een verstopping in de luchtwasser bij een agrarisch bedrijf. Het vervuilde afvalwater is schadelijk voor de waterkwaliteit in de sloot. De veroorzaker heeft inmiddels maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen. Het bedrijf blijft onder controle staan en er wordt extra toezicht gehouden op de sloten in Nuenen.

Omdat de lozing niet gemeld is bij Waterschap De Dommel en er in eerste instantie geen maatregelen zijn genomen om de lozing tegen te gaan, wordt een bestuurlijke strafbeschikking opgemaakt. Meer informatie: www.dommel.nl/handhaving.