Inloopavond beekdal Groote Beerze 3 juli 2019

27 juni 2019 Op woensdagavond 3 juli organiseert Waterschap De Dommel een inloopbijeenkomst over het project ‘Herinrichting beekdal Groote Beerze. Bij diverse thematafels kunt u in gesprek gaan met medewerkers van het project. Er is informatie over de beoogde maatregelen voor fase 1 van het project en de effecten hiervan op de omgeving, maar ook over de visie op het totale project, over grond en recreatie. Aanmelden is niet nodig. De bijeenkomst is bij De Beukentuin, Ir. Mettropweg 3 in Hoogeloon van 19.30 tot 22.00 uur.

Waterschap De Dommel gaat het beekdal van de Groote Beerze herinrichten. Doel is verdroging tegen te gaan, kwetsbare natuur te versterken en beter te kunnen omgaan met extreme regenval. Tegelijkertijd worden maatregelen genomen die nodig zijn vanuit het Programma Aanpak Stikstof (PAS).  
Het waterschap is nu bezig met de voorbereiding van de plannen. Dit gebeurt samen met Provincie Noord-Brabant, Brabants Landschap en andere partners en in overleg met betrokken grondeigenaren, pachters en omwonenden.

Ontwerp fase één

Het project is opgedeeld in drie fasen en daarmee ook drie deelgebieden. Fase één is het traject van de Groote Beerze vanaf de weg De Hoeve in Casteren tot aan het kapelletje in Westelbeers. Voor dit deeltraject heeft Waterschap De Dommel inmiddels een ontwerp gemaakt. Dit ontwerp is een ‘tussenresultaat’ en vormt de basis voor een Projectplan Waterwet. Voordat dit projectplan met alle documenten (na de zomer) ter inzage gaat, informeren wij betrokkenen en belangstellenden tijdens de inloopavond.
Naast het ontwerp voor fase 1 van het project, is er ook gewerkt aan de visie voor het totale projectgebied. Ook deze visie kunt op deze avond inzien.

Bent u op 3 juli verhinderd en wilt u graag op de hoogte blijven? Abonneer u op de digitale nieuwsbrief en kijk op www.dommel.nl/grootebeerze.