Overtredingen tijdens extra controles op bespuiting en beregening

12 juni 2019 Waterschap De Dommel controleert in het voorjaar extra op bespuitingen en beregeningen uit grond- en oppervlaktewater. Tijdens deze veldcontroles zijn verschillende overtredingen geconstateerd. In Luyksgestel, Middelbeers en Oostelbeers werd drie keer beregend tijdens het urenverbod (niet beregenen tussen 11.00 en 17.00 uur) op grasland. De overtreders hebben een boete gekregen.

In Reusel en Goirle troffen medewerkers van het waterschap drie slootkanten die over een grote afstand met gewasbeschermingsmiddelen waren bespoten. Tegen deze overtredingen wordt een boeterapport opgemaakt (voor meer informatie: www.dommel.nl/handhaving). De grondgebruiker kan gekort worden op de subsidie vanuit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Extra controleren blijft noodzakelijk

Het waterschap voert deze controles uit om de waterkwaliteit te verbeteren en de grondwaterstanden op peil te houden. Door de droogte en omdat er in de afgelopen periode veel foutieve bespuitingen zijn geconstateerd, blijft Waterschap De Dommel de komende weken door gaan met extra controles op bespuitingen en beregeningsverboden uit grond- en oppervlaktewater.