Nog steeds overtredingen tijdens extra controles bespuitingen en beregeningen

10 juli 2019 Begin juni liet Waterschap De Dommel al weten extra te controleren op bespuitingen en beregeningen waarbij er al diverse keren straf- én bestuursrechtelijk werd opgetreden. Nog steeds constateert het waterschap ontoelaatbare overtredingen, waartegen opgetreden wordt.

Illegale bespuitingen werden nu geconstateerd in Nuenen, Hooge Mierde en Baarle-Nassau, wateronttrekkingen uit grondwater in Middelbeers en bij een sportveld in een gemeente in het beheersgebied. Ook werd een illegale onttrekking uit oppervlaktewater in het Park Meerland in Eindhoven geconstateerd. In alle gevallen werd straf- en bestuursrechtelijk opgetreden.  

Waterschap De Dommel neemt maatregelen tegen deze overtredingen. Hierbij wordt de Landelijke Handhavingsstrategie toegepast.