Tijdens een veldcontrole constateerden onze handhavers een olielozing vanaf een agrarisch bedrijf in Someren. De nabijgelegen sloot werd hierdoor 125 meter vervuild. De olie bleek vanuit een hemelwaterbassin te komen. Op verzoek van het waterschap heeft de veroorzaker de sloot direct schoon gemaakt.  

Omdat van deze ernstige vervuiling geen melding was gedaan, wordt een bestuurlijke strafbeschikking opgemaakt (zie ook www.dommel.nl/handhaving ). Dit soort verontreinigingen moeten altijd direct bij het waterschap worden gemeld. Er moeten meteen maatregelen genomen worden om verontreiniging te beperken.

Maatregelen corona

Uiteraard houden wij bij het controleren rekening met de adviezen rondom het coronavirus: we mijden persoonlijk contact. Bij constatering van een overtreding zoeken we telefonisch of schriftelijk contact met de overtreder.