In het jaar 2000 startte Hans van der Kruis met zijn vrouw een paardenrusthuis. Zij bieden de paarden een gezonde en paard vriendelijke omgeving. Denk aan maximale weidegang, ruime stallen met voldoende verse lucht, veel ruwvoer en de paarden liggen royaal in het stro. Wat voorheen landbouwgrond was, is omgezet naar natuur voor onder andere het bijzondere van Hans van der Kruis.

“Commercieel denken kan prima samen gaan met natuurontwikkeling. Het wordt juist in deze combinatie veel interessanter!”

Eind jaren ’90 na de kwestie mond-en-klauwzeer en de varkenspest heerste een negatieve sfeer rondom landbouw. Tijdens een korte break in de Ardennen bespraken Hans en zijn vrouw Maria over hun toekomst. Ze hadden het gevoel niet vooruit te kunnen in de landbouw. In de Ardennen ontstond het idee voor een paardenrusthuis, iets dat in Nederland nog niet bestond op een commerciële wijze. In 2000 trok het gezin de stoute schoenen aan en starten het Paardenrusthuis bij hun boerderij in Leende. De paarden krijgen daar de complete verzorging om van een goede oude dag te genieten. Het begon met een opvang van 6 oudere paarden. Hun zoon Peter was net klaar met de HAS. Hij startte met Petra in Heeze en Maarheeze een paardenrusthuis en combineerde dit met biologische akkerbouw.

Gouden greep

Het bleek een gouden greep. Inmiddels hebben ze op beide locaties 225 paarden rondlopen. Maria kent ieder paard bij naam. Voor Hans maakte ze een online hulpmiddel waarbij de paarden in kleur en andere kenmerken zijn te vinden met foto’s, naam en naam van de eigenaar. Sinds 2000 hebben ze veel ervaring opgedaan met de opvang van oudere paarden. Ze hebben inmiddels een groot bestand aan tevreden klanten opgebouwd. Hans denkt dat dit komt door uiteraard de mooie omgeving, maar zeker ook door hun nuchtere blik. Klanten vinden het fijn als Hans (in overleg met hen) moeilijke knopen doorhakt. Hans dwingt hen alvorens over moeilijke kwesties als wat te doen bij ziekte e.d. na te denken. ”En in 2002 lieten we een website bouwen waardoor we ineens klanten kregen uit heel Nederland!” Zo zijn er veel klanten uit de Randstad. Paarden zijn daar soms niet eens buiten een managebak gekomen vanwege het gebruik aan ruimte. Bij Hans en Maria en hun zoon is genoeg ruimte. Soms zien ze paarden qua karakter helemaal opbloeien, juist door de enorme ruimte die ze hebben. En door de andere paarden waarmee ze buiten staan.

Lees hier het hele interview

Vooruitziende blik

Hans en Maria hadden een vooruitziende blik. Door de wens om een extra boerderij te kopen, kwamen ze in contact met Waterschap De Dommel. Het waterschap wilde het beekdal opnieuw inrichten om de natuur in en rond het water te verbeteren. Rond het beekdal van de Oude Strijper Aa dreigden stukken bos en vennen te verdrogen. De kwetsbare natuur staat onder druk. Bijzondere planten en diersoorten in het van oorsprong moeras- en vennengebied zijn hier  (bijna) verdwenen. De Oude Strijper Aa ligt dichtbij de boerderij van Hans en Maria. Vele gesprekken volgden.

Meer natuurlijke loop

Omgevingsmanager Marlou Gremmen: “We wilden de Oude Strijper Aa een meer natuurlijke loop gegeven, vergelijkbaar met de situatie van vóór 1973. Dit met als doel om het watersysteem meer in balans te brengen, zodat we beter bestand zijn tegen droge en natte periodes. Ook hebben we de stroomsnelheid in de beek afwisselender gemaakt en verhoogd. De beek is geheel aangepast. Denk aan flauwere oevers, een minder diepe beek en iets meer slingering. Hans is grondeigenaar van een groot deel waar het beekherstel heeft plaatsgevonden. Dat we dit hebben kunnen doen, is mede te danken aan Hans!”

Fijn ommetje

Hans is ook tevreden met de samenwerking en hoe deze verlopen is. Dat komt mede omdat beide partijen realistisch waren en open en eerlijk met elkaar aan tafel zaten. “En met een mooi eindresultaat! We zien hier veel wandelaars, van zowel uit het dorp als daar buiten. Iedereen geniet van een fijn ommetje langs de Oude Strijper Aa. Het is zó mooi geworden!“

Top combinatie

Via grondruil heeft Hans percelen in eigendom gekregen die aansluiten op de percelen die hij al had. Veel gronden hadden al een natuur bestemming, enkelen nog niet. Hans wilde graag meewerken aan natuurontwikkeling. Hij is blij dat een stukje natuur van vroeger terug is. Even heeft hij een nostalgische blik, maar hij vervolgd zijn verhaal snel: “Klimaatverandering vraagt om verandering. Maar laten we het dan ook zo vormgeven dat het over bijvoorbeeld 40 jaar ook nog aan te passen is. Wie weet hoe de wereld er dan uit ziet en welke aanpassingen er dan nodig zijn…” Als tip geeft hij anderen mee dat commercieel denken prima samen kan gaan met natuurontwikkeling. “Het wordt juist in deze combinatie veel interessanter! We kunnen een voorbeeld nemen aan Oostenrijk. Daar combineren ze dit al tientallen jaren.”

Wensen

In tegenstelling tot veel andere paardenrusthuizen zijn er geen openingstijden. Eigenaren kunnen altijd bij Hans en Maria terecht. Dat klinkt zwaar. Hans ziet dat niet zo. Als we de wei inlopen, zie je ook duidelijk de chemie tussen hem en de paarden. Hans is inmiddels 65 jaar, zijn vrouw heeft ook bijna deze leeftijd bereikt. Op de vraag welke wensen hij nog heeft voor de komende jaren antwoordt hij kort en krachtig: “Een goede gezondheid!”

Wel snor

Met extra kracht Niels hebben ze een goede hulp aan hun zijde. En daarnaast helpen vele anderen een handje. Dat komt goed uit, want het voer voor de paarden wint Hans op eigen land. En dat kost tijd. Maar zo zijn ze verzekerd van goede kwaliteit. “We krijgen regelmatig de vraag of men hier kan komen werken dus met hulp zit het hier wel snor.”

Goed voorbeeld

Het paardenrusthuis is een voorbeeld volgens het waterschap hoe goed een samenwerking voor partijen kan uitvallen. Het waterschap heeft altijd nauw contact met de direct betrokkenen gedurende het project. Marlou:” We betrekken omwonenden in een vroegtijdig stadium. Het ontwerpen en uitvoeren doen we ook in overleg met alle betrokkenen. Stap voor stap en met oog voor het huidige grondgebruik. We staan altijd open voor gesprekken met de omgeving met als doel een mooi eindresultaat voor ons allen!”