In het najaar 2018 is onderzocht hoe inwoners water én Waterschap De Dommel beleven. Doel van het onderzoek is om de beleving van inwoners beter in beeld te krijgen om zo te ervaren waar we raakvlakken hebben en welke verbeterpunten er voor ons waterschap zijn. Het laatste onderzoek vond in 2015 plaats.

In delen die vergelijkbaar zijn met het onderzoek uit 2015 zien we geen grote verschuivingen, zoals in de naamsbekendheid en onze taken. Zo weet ongeveer 50% van de inwoners spontaan onze naam ‘Waterschap De Dommel’ te noemen. Regionaal waterbewustzijn en de bereidheid om zelf bij te dragen aan regionale waterdoelen zijn hoog. Dat is mooi. Zeker omdat we als waterschap graag samen met de omgeving aan de slag gaan met o.a. de klimaatsverandering. We kunnen en willen het niet alleen doen. Het onderzoek biedt ons handvatten om juist samen met de inwoners aan de slag te gaan.

In onderstaande infographic staan de belangrijkste uitkomsten overzichtelijk bij elkaar.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met proces Communicatie via communicatie@dommel.nl.

Downloads

Heeft u gevonden wat u zocht?