Per 26 juli 2021 is het weer toegestaan om water te onttrekken uit beken en sloten in een deel van het gebied van Waterschap De Dommel. Het gaat om het gebied Beneden-Dommel, hier is het onttrekkingsverbod opgeheven.

De recente neerslag heeft gezorgd voor voldoende water in sloten en beken om het verbod gedeeltelijk op te heffen. De gedeeltelijke opheffing geldt voor het noordelijke deel van het beheergebied van Waterschap De Dommel, ten noorden van het Wilhelminakanaal.
In de rest van het Dommelgebied blijft het onttrekkingsverbod oppervlaktewater voorlopig van kracht. Dit geldt ook voor de inlaatgebieden Olen en Sonse Heide (Sonniuswijk), waar een permanent onttrekkingsverbod geldt. Kaart Dommelgebied met actuele situatie

Droogteproblematiek nog niet voorbij

Dat beken en sloten in het gebied weer vol water staan door de recente neerslag, betekent niet automatisch dat de grondwatervoorraad ook weer volledig is aangevuld. “Het acute watertekort is hiermee op dit moment voorbij, maar onze hoge zandgronden blijven gevoelig voor droogte”, zegt Lonneke Schilte, droogtecoördinator bij Waterschap De Dommel. “Zolang het van tijd tot tijd regent blijven de waterstanden aardig op peil, maar wanneer het een tijdje droog en warm blijft hebben we zo weer te kampen met droogte. Samen serieus werk maken van water vasthouden in het gebied blijft noodzakelijk om de grondwatervoorraad aan te vullen. Elke druppel telt!”

Ziet u zelf kansen voor extra waterconservering? Meld dit dan bij de betreffende gebiedsbeheerder via het Klantcontactcentrum van het waterschap, telefoonnummer 0411-618618. Er zijn diverse subsidies beschikbaar voor watermaatregelen.

Meer informatie

Voor meer informatie over onttrekkingsverboden en een actuele kaart kijk op www.dommel.nl/onttrekkingsverbod. Ook de app Perceelwijzer biedt deze informatie. Informatie over droogte in het Dommelgebied staat op www.dommel.nl/droogte.