Vanaf 15 juni is het in Midden-Brabant bijna overal verboden om water op te pompen uit beken en sloten. Waterschap De Dommel breidt vanaf 22 juni het onttrekkingsverbod uit met de Zandleij. Vanaf dat moment is het niet meer toegestaan om nog water uit de Zandleij op te pompen.

Martijn Tholen, lid van dagelijks bestuur: “Ook voor de Zandleij is er een verbod nodig om water op te pompen. De Zandleij wordt gevoed met het gezuiverde afvalwater van onze rioolwaterzuivering in Tilburg. Dit gezuiverde water is anders dan natuurlijk water. Dit betekent dat we zorgvuldig met het gebruik van dit water om moeten gaan. Uiteraard is dit bekend voor de vaste gebruikers van het water van de Zandleij. Vanwege de droogte zien we nu ook andere gebruikers. Deze kunnen we niet voldoende bereiken en advies geven over het gebruik van het water. Daarom dit tijdelijke onttrekkingsverbod.”

Meer informatie over de waterkwaliteit van de Zandleij

Twee uitzonderingen

Het onttrekkingsverbod geldt voor het hele beheergebied van Waterschap De Dommel. Het verbod geldt ook voor alle zijsloten en wateren als visvijvers en vennen. Er zijn slechts twee uitzonderingen op het verbod: het Beatrixkanaal en de Dommel ten noorden van het Wilhelminakanaal. Bekijk de actuele kaart voor het overzicht.

Het verbod geldt voor iedereen die met een vaste of mobiele installatie water wil oppompen. Bijvoorbeeld voor beregening, sproeien van tuinen en plantsoenen. Waterschap De Dommel controleert in het gebied op naleving van het verbod.

Droogte: wat kunnen we doen?

Na een uitzonderlijk nat voorjaar regent het nu al langere tijd niet en de droogte keert direct weer terug. Waterschap De Dommel houdt de situatie in het gebied nauwlettend in de gaten. Stuwen staan waar mogelijk hoog om het water dat er is zo lang mogelijk vast te houden.

Het Dommelgebied kampt met structurele verdroging en er is geen makkelijke oplossing op korte termijn. Martijn Tholen: “We moeten leren zuinig te zijn met water. Dit geldt voor iedereen, ook in de eigen achtertuin en plantsoenen. Het helpt al om nu even te wachten met het sproeien van het gras. Het gazon kan best even wat minder groen zijn. Elke druppel telt.”

Info over actuele verboden

Op www.dommel.nl/onttrekkingsverbod staan altijd de actuele onttrekkingsverboden met een actuele kaart(externe link).