Vanwege de aanhoudende droogte is het onttrekkingsverbod oppervlaktewater in het Dommelgebied vanaf 4 juni 2020 uitgebreid naar de Tongelreep. Vanaf die datum is het niet langer toegestaan om water uit de Tongelreep te gebruiken voor beregening.