Op deze druilerige oktoberdagen lijkt de droogte voorbij, maar schijn bedriegt. Het Dommelgebied kampt nog steeds met een fiks neerslagtekort en ook onder de grond staat  het grondwaterpeil op de meeste plaatsen nog ‘in het rood’. Serieus werk maken van water vasthouden in het gebied blijft noodzakelijk. Daarom verlengt Waterschap De Dommel het halfjaarverbod voor onttrekking uit Beerze, Reusel en Nete. Elke druppel telt, ook in de herfst en winter.

Verlenging halfjaarverbod voor Beerze, Reusel en Nete

De waterstanden in de Beerze en Reusel zijn nog steeds erg laag. Het afgelopen halfjaar viel er te weinig regen om deze beken te vullen. Daarom verlengt Waterschap De Dommel het ‘halfjaarverbod’, dat standaard loopt van 1 april tot op 1 oktober. Er mag ook ná 1 oktober geen water worden opgepompt uit beken en sloten in de stroomgebieden van de Beerze, Reusel en Nete ten zuiden van het Wilhelminakanaal en voor Park Meerland in Eindhoven.

Grootste deel Dommelgebied nog onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater

Op dit moment mag alleen nog water opgepompt worden uit de Dommel ten noorden van het Wilhelminakanaal, en de Zandleij. In alle overige stroomgebieden geldt vanwege de droogte nog steeds een onttrekkingsverbod. Dit geldt ook voor zijslootjes en wateren als visvijvers in vennen in dat gebied. Het drenken van vee en het bestrijden van brand met water uit beken of sloten mag wel. Dit verbod blijft van kracht tot er weer voldoende waterafvoer is. Bij de inlaatgebieden Olen en Sonse Heide (Sonniuswijk) is onttrekken nooit toegestaan.

Ook water vasthouden in uw kavelsloten?

Het waterschap ondersteunt grondeigenaren bij het water vasthouden, bijvoorbeeld met materialen en advies. Neem hiervoor contact met ons op.

Meer informatie

Mis geen nieuws voor agrariërs

4 keer per jaar ontvangen meer dan 800 agrariërs de nieuwsbrief 'Boeren met water'. Klik op onderstaande knop en blijf ook op de hoogte van agragisch nieuws in ons gebied:

aanmelden nieuwsbrief

U kunt zich altijd uitschrijven.