De ter inzage termijn voor het Ontwerp projectplan voor de herinrichting van het beekdal van de Groote Beerze is voorbij. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Dus we werken nu aan het definitieve projectplan. Het gaat om traject 1 tussen Westelbeers en Netersel/Casteren.

De plannen lagen tot november 2019 ter inzage.

Ontwerp projectplan online bekijken

Het Ontwerp projectplan,  inclusief m.e.r.-beoordeling en de ontwerp omgevingsvergunning (onderdeel bouw) en bijbehorende relevante stukken, zijn nog digitaal beschikbaar via www.projectplangrootebeerze.nl.