Het Ontwerp projectplan voor de herinrichting van het beekdal van de Groote Beerze is opgesteld. Het gaat om traject 1 tussen Westelbeers en Netersel/Casteren. Vanaf 3 oktober tot en met 13 november 2019 liggen de plannen ter inzage:

U kunt de plannen hier inzien:

  • Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56 te Boxtel
  • Gemeentehuis van Bladel, Markt 21 te Bladel
  • Gemeentehuis van Oirschot, Deken Frankenstraat 3 te Oirschot
  • Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch

Ontwerp projectplan online bekijken

Het Ontwerp projectplan,  inclusief m.e.r.-beoordeling en de ontwerp omgevingsvergunning (onderdeel bouw) en bijbehorende relevante stukken, is ook digitaal beschikbaar via www.projectplangrootebeerze.nl en www.brabant.nl/terinzage.