Het Ontwerp projectplan voor de herinrichting van het beekdal van de Groote Beerze is opgesteld. Het gaat om traject 1 tussen Westelbeers en Netersel/Casteren. Vanaf 3 oktober tot en met 13 november 2019 liggen de plannen ter inzage: