Waterschap De Dommel neemt in samenwerking met provincie Noord-Brabant en Staatsbosbeheer in het gebied de “Oude Strijper Aa” het voortouw bij de uitvoering van de natuurherstelmaatregelen, maatregelen ter uitvoering van de Kaderrichtlijn Water en de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant. Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft voor het project op 2 juni 2020 het ontwerp-projectplan Waterwet en het m.e.r.-beoordelingsbesluit vastgesteld.