Waterschap De Dommel neemt in samenwerking met provincie Noord-Brabant en Staatsbosbeheer in het gebied de “Oude Strijper Aa” het voortouw bij de uitvoering van de natuurherstelmaatregelen, maatregelen ter uitvoering van de Kaderrichtlijn Water en de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant. Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft voor het project op 2 juni 2020 het ontwerp-projectplan Waterwet en het m.e.r.-beoordelingsbesluit vastgesteld.

Doel van de plannen is om het gebied zó in te richten dat het klimaatbestendig is voor de toekomst. Er komt een extra impuls voor natuurherstel in het gebied en de partners werken aan het natuurnetwerk Brabant om zo de natuurgebieden beter op elkaar te laten aansluiten. De voedselrijke bovengrond zal onder andere worden afgegraven. Dit gebeurt met name op recent beschikbaar gekomen percelen en is vooral bedoeld om natte bossen en vochtige heide te ontwikkelen. De maatregelen hebben geen effecten buiten de af te graven percelen.

 

Documenten zijn in te zien
Het ontwerp-projectplan, inclusief m.e.r.-beoordelingsbesluit en bijbehorende relevante documenten zijn in te zien van 11 juni 2020 tot en met 22 juli 2020. U kunt ze downloaden via deze link. Om de documenten persoonlijk in te zien, kunt u met het oog op coronamaatregelen contact opnemen met Hans Koekkoek via telefoonnummer 06-15878116 of e-mail. Dit in verband met corona maatregelen.

 

Reageren
Gedurende de genoemde termijn kan iedereen zienswijzen indienen:

  • U kunt eenvoudig digitaal reageren via het e-formulier. U krijgt na verzending van uw zienswijze een pdf toegestuurd voor uw archief met de inhoud van uw reactie samen met een ontvangstbevestiging.
  • Uw schriftelijke reactie kunt u sturen naar Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch, onder vermelding van: projectplan “Realisatie NNB en habitats omgeving Oude Strijper Aa” C2264482
  • Wilt u liever mondeling reageren? Neem dan binnen de genoemde termijn contact op met Hans Koekkoek via telefoonnummer 06-15878116 of e-mail.

    N.B. Het is niet nodig uw reactie op meerdere wijzen in te dienen.

Meer informatie?
Kijk dan op deze pagina.