Met het oog op de Omgevingswet en de Waterschapsverordening worden de leggers aangepast. Ook willen we gaan werken met één legger voor alle waterstaatswerken.

We hebben Brabantbreed gekozen voor de Vergunningchecker. Deze komt dan voor een gedeelte in de plaats van de Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Hierdoor hebben we de gegevens in de legger verbeterd en vernieuwd. Ze sluiten daarmee beter aan bij het gebruik van de Vergunningchecker. Ook willen we gaan werken met één legger voor alle waterstaatswerken. De legger waterstaatswerken 2021 vervangt de legger oppervlaktewaterlichamen 2018, de legger waterberging 2019 en de waterkeringen 2020. En ook alle aanpassingen die in de tussentijd zijn gedaan.

Het ontwerpbesluit met de bijlagen liggen van 31 juli tot en met 11 september 2021 ter inzage.

Meer informatie

Bekijk het ontwerpbesluit en de bijlagen, de ontwerplegger Waterstaatswerken 2021 of kijk op www.dommel.nl/legger