U kunt de plannen vanaf 12 maart 2020 hier inzien.

Ook kunt u de plannen tijdens openingstijden inzien op de volgende locaties:

  • Gemeentehuis Bladel, Markt 21 te Bladel;
  • Gemeentehuis Hilvarenbeek, Vrijthof 10 te Hilvarenbeek;
  • Gemeentehuis Oirschot, Deken Frankenstraat 3 te Oirschot;
  • Gemeentehuis Reusel de Mierden, Kerkplein 3 te Reusel;
  • Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch;
  • Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56 te Boxtel.

Heeft u vragen over de ter inzage legging dan kunt u contact opnemen met Mario Graat, omgevingsmanager Waterschap De Dommel, via 06-18303246 of mgraat@dommel.nl

Inloopbijeenkomst geannuleerd

Om belangstellenden bij te praten over de plannen en maatregelen eventuele vragen te beantwoorden, planden we een inloopbijeenkomst op 19 maart in De Ster in Lage Mierde.

Deze bijeenkomst gaat niet door. Dit besluit hebben we uit voorzorg genomen na de extra oproep aan Brabant om thuis te blijven als dat kan. Dat helpt om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen.

Zienswijze indienen

Let op: u kunt telefonisch of per e-mail geen zienswijzen indienen. U kunt digitaal uw zienswijzen indienen via de website: www.brabant.nl/ontwerpipKempDeUtrecht

Ook kunt u een schriftelijke zienswijze indienen. Deze stuurt u naar

Provincie Noord-Brabant,
Gedeputeerde Staten,

Postbus 90151,
5200 MC ’s-Hertogenbosch
onder vermelding van projectplan.inpassingsplan Kempenland-West De Utrecht, C2259157

Lukt het u niet om digitaal of schriftelijk uw zienswijze in te dienen kunt u een afspraak maken met S. Verhaart, bereikbaar via tel. 0618303362 en sverhaart@dommel.nl

Op de hoogte blijven?

Blijft u graag op de hoogte van de ontwikkelingen rond NNP De Utrecht? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief op: www.dommel.nl/nieuwsbrieven