5% regeling bij extreme droogte

Vanwege het ontstane neerslagtekort en geen regen van betekenis op komst, stelt Waterschap De Dommel nu ook de speciale 5% regeling in voor het gebied Beerze Reusel. Boeren in dit droge gebied mogen 10 dagen (van maandag 18 tot en met woensdag 27 mei) hun grasland beregenen met grondwater om zo het ruwvoer voor de koeien veilig te stellen. Normaal is dat daar vóór 1 juni niet toegestaan. De regeling geldt ook voor sportvelden in dat gebied, dat ligt ten zuiden van het Wilhelminakanaal en ten westen van Eindhoven. Op de hoger gelegen delen is de situatie het meest nijpend.