Vanwege toenemende droogte breidt Waterschap De Dommel het beregeningsverbod uit beken en sloten verder uit. Ook uit de Tongelreep mag vanaf 20 juli geen water opgepompt worden om te sproeien. Daarmee geldt in het grootste deel van het waterschapsgebied een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. Met een onttrekkingsverbod wil het waterschap verdere daling van het waterpeil zoveel mogelijk voorkomen.

Groot deel van het gebied droog

Door de warmte en weinig regenval is de hoeveelheid water en doorstroming in veel beken flink afgenomen. In een groot deel van Midden- en Zuidoost-Brabant was het daarom al vanaf eind juni verboden om water uit beken, sloten maar ook uit vijvers, plassen en vennen te gebruiken om te beregenen. Voor de Dommel tussen Vught en Son en Breugel geldt nog geen verbod, maar dat is gezien de weersverwachtingen wel op korte termijn te verwachten.

Actuele overzichtskaart beregening Waterschap De Dommel 2019

Het verbod geldt voor vaste onttrekkingsinstallaties en voor mobiele installaties, zoals zuigwagens en giertonnen. Het laten drinken van vee en het bestrijden van brand met oppervlaktewater is wel toegestaan. Zodra de omstandigheden het toelaten, wordt het beregeningsverbod ingetrokken.

De huidige droogte bouwt voort op de droogte van 2018. De relatief droge winter en voorjaar maakte het ontstane regentekort niet goed. Ook in 2019 bleef tot nu toe de benodigde regen uit. Lage grondwaterpeilen en waterstanden in de beken nopen het waterschap tot maatregelen zoals beregeningsverboden.

Van nature gevoelig voor droogte

Vooral de hoger gelegen grensstreek onder Tilburg en Eindhoven is van nature het meest gevoelig voor droogte. De waterpeilen in de beken reageren snel op het gebrek aan regen. De regenbeken kennen geen bron, maar zijn afhankelijk van regen. In een paar dagen kan het decimeters zakken. Bovendien zijn deze gebieden sterk hellend, waardoor het regenwater relatief snel wegstroomt. En de bodem bestaat vooral uit (poreuze) zandgrond, waar water doorheen zakt, als door een zeef.

Oppervlaktewater en grondwater

Water onttrekken uit oppervlaktewater (sloten en beken) is niet hetzelfde als beregenen met grondwater. In bepaalde gebieden is het toegestaan om met vergunning van het waterschap en onder voorwaarden te beregenen met ondergronds water uit een grondwaterput. Het waterschap controleert hierop in het veld.