In 2035 wil Waterschap De Dommel klimaatneutraal zijn. Daarom zijn we hard aan de slag om onze CO₂-voetafdruk kleiner te maken.

•    We verminderen onze CO₂-uitstoot;
•    Zetten energie efficiënter in;
•    En produceren hernieuwbare energie.

Om hiermee aan de slag te gaan gebruiken we de CO₂-Prestatieladder. In 2022 hebben we ons laten certificeren op niveau 3. Dit houdt in dat wij inzicht geven in onze CO₂-voetafdruk en ons energiebeleid, onze reductiedoelstellingen en de maatregelen die we nemen om onze doelen te halen. De volgende jaren gaan we door ontwikkelen naar niveau 5.

Wat hebben we nu al bereikt? 

  •  We kopen duurzame elektriciteit van Nederlandse bodem in. Hierdoor is onze uitstoot in 2022 met 87% teruggebracht vergeleken met het referentiejaar 2019.
  • We zijn biodiesel (HVO50) gaan gebruiken voor het onderhoud van het watersysteem.

    Onze CO₂-voetafdruk gaat nu nog uit van de uitstoot vanuit de eigen bedrijfsvoering. Dienstreizen reken we hierbij mee. Wat we nu nog niet meerekenen is de uitstoot door andere organisaties waar we mee samenwerken. En de uitstoot aan methaan en lachgas die vrijkomen bij de zuivering van het afvalwater. Via onderzoek krijgen we steeds meer inzicht in de grootte van deze uitstoot. En in de mogelijkheden om ook daar onze uitstoot te verminderen.
  • We gebruiken biodiesel (HVO100) voor het transport van het ontwaterde zuiveringsslib.

    Naast het verminderen van onze CO₂-uitstoot zetten we sterk in op het efficiënter inzetten van energie en de productie van hernieuwbare energie.
  • Op drie rioolwaterzuiveringen zijn renovatieprojecten gestart. Daarbij nemen we maatregelen die leiden tot energie-efficiëntere zuiveringsprestaties in de volgende jaren.
  • In 2022 is er een groengasinstallatie op de rioolwaterzuivering in Tilburg neergezet. Hiermee kan de productie van biogas uit zuiveringsslib met ca. 10% kan worden vergroot. Op dit moment is onze productie aan hernieuwbare energie gelijk aan 83% van ons verbruik.
  • We hebben een CO₂-installatie gemaakt. Hiermee wordt kort-cyclisch CO₂, wat vrijkomt bij de productie van groengas uit biogas, vloeibaar gemaakt. Het vloeibare CO₂ wordt als product afgezet in markt. Dat zorgt uiteindelijk voor een afname van de CO₂-uitstoot.

Meer informatie

Benieuwd naar wat we nog meer van plan zijn om onze doelen te halen?

Meer informatie over de CO₂-Prestatieladder