Voor het jaar 2023 wil Waterschap De Dommel landbouw- en natuurpercelen via openbare inschrijving gaan verpachten.

Op de website Pachtbank.nl(externe link) staan de plaatsen van deze percelen. Hier vind je ook een inschrijfformulier en de inschrijfvoorwaarden. Ook vind je er een standaard pachtovereenkomst, algemene en bijzondere (natuur)pachtvoorwaarden en een beschrijving van de duurzaamheidsscore. We kunnen de pacht voor één jaar verlenen.

Net als Provincie Noord-Brabant en het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) beoordeelt het waterschap de inschrijfformulieren met de duurzaamheidsscore.

Inschrijfformulieren kun je tot en met 24 maart 2023, 12:00 uur digitaal inleveren.

Meer informatie

Voor meer informatie neem contact op met de vakgroep Grondzaken via (0411) 618 618 of grondzaken@dommel.nl.