Tot eind 2020 werkt Waterschap De Dommel aan de ophoging van de twaalf nabezinktanks van de rioolwaterzuivering (rwzi) Eindhoven. Ook worden de retourslibgemalen aangepakt.

Volg de voortgang

Er zijn op dit moment

8 van 12

nabezinktanks opgehoogd

Tijdens de coronacrisis gaat het werk aan de nabezinktanks op de rwzi Eindhoven zoveel als mogelijk door. Wij nemen hierbij de voorwaarden van de overheid in acht.

Lees meer over onze projecten en de coronacrisis