Tot eind 2020 werkt Waterschap De Dommel aan de ophoging van de twaalf nabezinktanks van de rioolwaterzuivering (rwzi) Eindhoven. Ook worden de retourslibgemalen aangepakt.

Volg de voortgang

Er zijn op dit moment

12 van 12

nabezinktanks opgehoogd

Hiermee zijn net voor kerst de werkzaamheden voor ophoging van alle 12 nabezinktanks met de ombouw van 3 bijbehorende retourslibgemalen binnen de planning afgerond. Enkel nog de restpunten worden begin 2021 uitgevoerd.

Tijdens de coronacrisis gaat het werk aan de nabezinktanks op de rwzi Eindhoven zoveel als mogelijk door. Wij nemen hierbij de voorwaarden van de overheid in acht.

Lees meer over onze projecten en de coronacrisis

Aanpak

Bij alle twaalf nabezinktanks wordt in aaneengesloten fases, tank voor tank de inwendige gootwand opgehoogd. Er zal gedurende de werkzaamheden weinig tot geen noemenswaardige overlast voor de omgeving optreden. De werkzaamheden vinden zo veel als mogelijk plaats tijdens reguliere werktijden, maandag tot en met vrijdag tussen 7:00 en 17:00 uur. Er is bewust gekozen voor een voor een bouwsysteem met prefab elementen die op locatie alleen nog worden afgemonteerd. Hiermee worden de werkzaamheden, en dus ook eventuele hinder hiervan, tot een minimum beperkt.

Resultaat

Met dit project zorgen we voor een betere nabezinking in de nabezinktanks, de laatste stap in het zuiveringsproces. De verbeteringen aan de retourslibgemalen zorgen voor een grotere capaciteit van de gemalen. Zo werken samen we aan een robuuste basis op onze zuiveringen voor de toekomst.

Meer informatie

Mocht u meer willen weten over het project en de werkzaamheden, dan kunt u een afspraak maken met projectleider Koen de Jong via kdjong@dommel.nl.

Samenwerking

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Van Boekel Bouw & Infra BV.

Dit project is mede gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu

Hoe werkt een nabezinktank?