De waterkwaliteit verbeteren én aanwezige flora en fauna beschermen. Dat was het doel van twee projecten op de rioolwaterzuivering in Eindhoven waar Waterschap De Dommel het afgelopen jaar hard aan heeft gewerkt. Innovatieve projecten die zorgen voor meer lucht voor de Dommel. De projecten zijn nu klaar. Op dinsdag 27 juni 2017 zijn deze projecten feestelijk opgeleverd.

Feestelijke oplevering

Studio040 maakte een opname, waarin twee collega's uitleggen wat we hebben gedaan en waarom.

Studio040 maakte een opname, waarin twee collega's uitleggen wat we hebben gedaan en waarom.

De projecten zijn opgeleverd. Hieronder leest u eerder gepubliceerde achtergrondinformatie.

1. Effluentbeluchting

Om op termijn aan de ecologische doelstellingen te kunnen voldoen, is het belangrijk dat de zuurstofhuishouding van de Dommel op orde is. Momenteel komen met name bij verhoogde aanvoer tijdens regendagen zuurstofdips voor in het oppervlaktewater. Dit komt door riooloverstorten en tijdelijk verlaagde zuurstofconcentraties in het effluent (gezuiverd rioolwater) van met name de rioolwaterzuivering Eindhoven dat op de Dommel geloosd wordt. Om dit te veranderen, werken we op de zuivering in Eindhoven aan de realisatie van een beluchtingsinstallatie die het zuurstofgehalte in het effluent moet verhogen op momenten dat dit lager is dan 5 mg/l. Deze maatregel alleen is niet voldoende. Het oppervlaktewater van de Dommel zelf gaan we ook beluchten. Meer hierover leest u verder op deze pagina.

De werkzaamheden

Via beluchtingsplaten, gemonteerd op de bodem van de effluentgoot, wordt met behulp van drie blowers lucht in het effluent geblazen. Tijdens de bouw moet de rwzi gewoon doordraaien. Daarvoor wordt er eerst een bypass-leiding aangelegd, zodat tijdens droog weer de bestaande effluentgoot droog gezet kan worden voor het installeren van de beluchtingsplaten. De bypass is ook belangrijk om in de toekomst onderhoud te kunnen plegen.

Bypass-leiding in aanleg

Bypass-leiding in aanleg

Het ontwerp en de realisatie wordt uitgevoerd door TBI Servicis BV uit Hoogvliet en is in augustus 2016 gestart. De oplevering en inbedrijfstelling is gepland voor mei 2017.

Kosten en subsidie

De investeringskosten van deze maatregel bedragen circa € 3 miljoen (incl. BTW). De uitvoering van deze maatregel wordt mede mogelijk gemaakt door het Intereg programma Vlaanderen-Nederland. Gezamenlijk met de maatregel oppervlaktewaterbeluchting in de Dommel bedraagt de Intereg subsidie circa € 1 miljoen.

Verder maakt de effluentbeluchting onderdeel uit van een maatregelenpakket dat voorkomt uit het overkoepelende project “doorontwikkeling Kallisto Eindhoven” en dat gefaseerd uitgevoerd wordt. Binnen dit overkoepelende project werkt Waterschap De Dommel nauw samen met de 10 gemeentes aangesloten bij het waterportaal Zuidoost Brabant (naast Eindhoven zijn dat Bergeijk, Cranendonck, Eersel, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Nuenen, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre).

2. Oppervlaktewaterbeluchting van de Dommel

Ter hoogte van de rioolwaterzuivering in Eindhoven werken we aan de bouw van een installatie voor beluchting van de Dommel. Tijdens hevige regenval komt er met name via riooloverstorten vervuild water in de Dommel. Dit leidt tot een ongewenste zuurstofdaling die negatieve gevolgen heeft voor de waterkwaliteit en de flora en fauna. De extra beluchting moet tijdelijke zuurstoftekorten in de Dommel tegen te gaan, de waterkwaliteit te verbeteren en de aanwezige flora en fauna te steunen.

Locatie beluchtingsinstallatie op rwzi Eindhoven

Locatie beluchtingsinstallatie op rwzi Eindhoven

We plaatsen 5 beluchtingsunits van 3 meter lang en 2 meter breed , met een tussenafstand van ongeveer 10 meter op de bodem van de Dommel. Onder aan deze pagina staat een filmpje waarin de werking van deze zogeheten flowmixers demonstreert. Boven water is alleen een ventilator en besturingsunit zichtbaar, deze komen op het rwzi terrein. Als de installatie in werking is, zijn er fijne luchtbellen aan het wateroppervlak zichtbaar.

Bellen oppervlaktewaterbeluchting van de proefinstallatie

Bellen oppervlaktewaterbeluchting van de proefinstallatie

Zuurstofgehalte meten met onderwaterdrone

Als voorbereiding op de bouw van de installatie, hebben we het zuurstofgehalte in de Dommel in Eindhoven op een heel speciale manier gemeten. In plaats van de reguliere handmetingen vanuit een boot, is er op diverse plekken een onderwaterdrone het water in gedoken. Met het op afstand bestuurbaar vaartuigje verwacht het waterschap een veel completer beeld te krijgen in een veel kortere tijd.

Onderwaterdrone met zuurstofmeter

Onderwaterdrone met zuurstofmeter

Planning

De uitvoering staat gepland vóór het broedseizoen. De bouw van de oppervlaktewaterbeluchting staat gepland tot eind maart 2017. In april - mei wordt de beluchting in werking gesteld. Op vissen is het te verwachten effect van aanleg beperkt en het gebruik van de installatie juist positief. Dit geldt voor de meeste in het water levende soorten. Een openingsdiameter voor de aanzuiging van water is 3mm om aanzuiging van met name macrofauna en jonge vis te voorkomen.

Samenwerking

In 2011 is het Nationaal Bestuursakkoord Water getekend. Hierin zijn afspraken gemaakt over verbetering van de organisatie van het waterbeheer. Waterschap de Dommel werkt hierin samen met gemeenten die grenzen aan het stroomgebied: het Waterportaal.

Subsidie

De beluchtingsprojecten worden gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu. Ook dankzij financiële steun van de gemeenten uit het Waterportaal worden de projecten mede mogelijk gemaakt.

inerreg logo

Meer informatie?

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de projectleider Peter Menges, tel: 06-51509039 of via e-mail pmenges@dommel.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?