U wilt oppervlaktewater (water uit sloten en beken) onttrekken voor beregening. Kijk wat mag en wat niet mag.

Meer of minder dan 100 m3 per uur

Het onttrekken van oppervlaktewater tot 100 m3 per uur is vrijgesteld. Hiervoor heeft u géén vergunning nodig. Voor de onttrekking van meer dan 100 m3 oppervlaktewater per uur heeft u dus wél een vergunning nodig.

Let op!Het waterschap kent de volgende beperkingen voor het onttrekken van oppervlaktewater:

Algeheel onttrekkingsverbod: Er kan een algeheel onttrekkingsverbod worden ingesteld voor een deel van het beheergebied of het hele beheergebied. Dit komt vooral voor in tijden van hoge temperaturen en weinig neerslag.

Permanent onttrekkingsverbod: In de waterinlaatgebieden Olen en Sonniuswijk in Son en Breugel geldt een permanent (jaarrond) onttrekkingsverbod.

Periodiek onttrekkingsverbod: In het gebied van de Reusel (inclusief Nete), de Beerze bovenstrooms, het Wilhelminakanaal en in Park Meerland geldt een periodiek onttrekkingsverbod van 1 april tot 1 oktober.

Waar geldt een onttrekkingsverbod?

Voor de actuele situatie kunt u de kaart bekijken. Kijk ook bij de Bekendmakingen.

Meer informatie

Met vragen over oppervlaktewater en beregenen kunt u contact opnemen met het waterschap, telefoon: 0411 618 618.

Regelgeving

Heeft u gevonden wat u zocht?