Het is een ietwat wonderlijk gezicht, zo tussen de weilanden met paarden ten zuiden van Leenderstrijp. Op de plek waar de Oude Strijper Aa door het beekdal zou moeten stromen, is nu geen water te bekennen. De rechtgetrokken versie van de afgelopen tientallen jaren is inmiddels bedolven onder een laag grond. Een paar meter ernaast heeft de graafmachine een nieuwe geul vol bochtjes gegraven. De komende maanden, als de neerslag weer toeneemt en het grondwaterpeil stijgt, moet het langzaam weer een beek worden. ,,We zijn natuurlijk niet blij met de droogte", vertelt projectleider Roel Dobbelsteen van waterschap De Dommel. ,,Maar voor de werkzaamheden hier is het wel gunstig. De aannemer kan zo snel doorwerken. Er komt geen druppel in te staan.”