Door de vele regen van de afgelopen weken is het kletsnat in ons werkgebied. Dit leidt bij ons niet tot grote problemen. Nu het al een paar dagen wat droger is, zien we de waterstanden ook weer zakken. Dit weekeinde wordt vooral op zaterdag nog veel regen voorspeld. We verwachten niet dat dit alsnog tot problemen leidt. We houden de situatie wel goed in de gaten en nemen als het nodig is alsnog maatregelen om wateroverlast te voorkomen.

Mooie plaatjes

Het water is deze dagen duidelijk aanwezig in de natuurlijke beekdalen en op de locaties waar wij beekherstelprojecten hebben uitgevoerd. Het water mag daar ook de ruimte pakken, het levert vooral mooie plaatjes op. Op lager gelegen plekken in ons werkgebied houden we de situatie goed in de gaten. Daar hebben agrariërs overlast van het hoge water op hun land.  In goed overleg proberen onze medewerkers daar hulp te bieden. Als het moet verlagen we de peilen door de stuwen omlaag te zetten om wateroverlast te voorkomen. Waar kan blijven we maximaal water vasthouden. Zodat het de kans krijgt om te grond in te zakken en het grondwater aan te vullen.  Deze buffer is nodig voor periodes van droogte, die ook zeker weer gaan komen.

Volle spons

Het lukt niet om al het regenwater van de afgelopen weken vast te houden. De grond is nu op veel plekken verzadigd en neemt geen regenwater meer op. Het werkt als een volle spons: als je daar water over giet, dan loopt het ervan af. Dat zien we ook in ons gebied gebeuren. Om wateroverlast te voorkomen, moeten we op sommige plekken de stuwen laag zetten om het water versneld af te voeren. Zodra het kan, zetten we de stuwen weer hoog om zoveel mogelijk te profiteren van regenwater.

De publieksgrondwatermeter bij de Heilige Eik staat hoog.

Tijdelijk stilgelegd

Het aanleggen van de natuurzone bij De Rietmussen en Soeterbeekseweg in Nuenen is wel tijdelijk stilgelegd. De bodem is daar te nat voor het geplande graafwerk. 

Situatie West-Vlaanderen

In West-Vlaanderen en het noorden van Frankrijk hebben bewoners te maken met ernstige wateroverlast. Dit wordt veroorzaakt door extreme regenval in deze gebieden.  Deze situatie heeft geen enkele invloed op ons gebied, omdat het over een ander stroomgebied gaat dan de Dommel.