Omdat het zo droog is, controleert Waterschap De Dommel extra op  beregeningen. In Eindhoven werd in beschermd gebied grasland beregend met grondwater uit een grondwaterput zonder vergunning.