Afgelopen maanden gaf Waterschap De Dommel al aan extra te blijven controleren op beregeningen. Al eerder werd diverse keren straf- én bestuursrechtelijk opgetreden. Nog steeds constateert het waterschap ontoelaatbare overtredingen.

Deze overtredingen worden aangepakt volgens de Landelijke Handhavingsstrategie. Illegale beregeningen met grondwater op grasland in strijd met het urenverbod werden geconstateerd in Luyksgestel, Westerhoven en Bergeijk. In Geldrop werd illegaal beregend vanuit een niet vergunde grondwaterput. Er werden ook illegale onttrekkingen uit het oppervlaktewater geconstateerd; 1 in Son waar een permanent verbod geldt en 1 in Eindhoven waar een tijdelijk verbod is afgekondigd. Gelet op de negatieve impact op het grond- en oppervlaktewatersysteem zal het waterschap de controles voortzetten en streng blijven optreden.