De Brabantse waterschappen introduceren binnenkort een nieuwe app voor boeren: Perceelwijzer. Op perceelsniveau kunt u daarin waterschapsinformatie en waterdata vinden.