De Brabantse waterschappen introduceren binnenkort een nieuwe app voor boeren: Perceelwijzer. Op perceelsniveau kunt u daarin waterschapsinformatie en waterdata vinden.

aanmelden nieuwsbrief

U moet denken aan informatie over maaionderhoud, onttrekkingsverboden, grond- en oppervlaktewaterpeilen, neerslag en waterkwaliteit.

Via de app kunt u ook gerichte meldingen doen bij uw waterschap. 

De app is samen met ZLTO en Provincie Noord-Brabant ontwikkeld. Dit najaar is de eerste versie in verschillende App-stores gratis te downloaden.

In de volgende Boeren met Water-nieuwsbrief leest u meer over het gebruik en de mogelijkheden van Perceelwijzer.