Sinds zaterdagochtend 1 oktober is er een lekkage aan de persleiding op de hoek van de Stenen Kamer en de Van Hornstraat in Boxtel. Dinsdag 4 oktober is de leidng weer gerepareerd en kan het afvalwater weer door de leiding gevoerd worden.

Update 4 oktober 16.00 uur
Het lek in de persleiding is gerepareerd! Vandaag is getest of alles goed werkt en of er geen water meer lekt. Dat is allemaal in orde. Op dit moment wordt gestart om het gat, dat ontstaan is door graafwerkzaamheden, aan te vullen met grond. Morgen wordt gestart met herstel van de weg. We gaan er vanuit dat uiterlijk donderdag de weg, kruising Van Hornstraat en Stenen Kamer, weer open kan voor verkeer.
De vrachtwagens die tot vanmorgen hebben gereden op industrieterrein Ladonk zijn nu definitief niet meer nodig. De weg op Ladonk is weer helemaal opengesteld.
We willen iedereen bedanken voor hun geduld, begrip en medewerking.

Update 4 oktober 11.00 uur

Gisteravond rond 22.00 uur is het gelukt om de persleiding definitief te repareren. Dinsdagochtend 4 oktober is gestart om de leiding te testen. We laten dan langzaam weer het afvalwater door de leiding stromen om te zien of alles goed dicht is. De vrachtwagens die tot dusver het afvalwater vervoerden vanaf Ladonk naar zuivering Boxtel zijn (tijdelijk) stop gezet. Dit omdat we het afvalwater nodig hebben om te testen. Zodra we zien dat de leiding helemaal dicht is stoppen de vrachtwagens definitief en gaat de afsluiting bij Ladonk weer open. We verwachten dit dinsdag rond 15.00 uur te kunnen beoordelen. Als dat allemaal positief uitpakt, gaan we vervolgens het gat in de weg bij de Van Hornstaat weer dicht maken. Zodat daar weer het verkeer normale doorgang kan vinden.

Update 3 oktober 10.30 uur

Inmiddels is het gelukt om het juiste materiaal beschikbaar te hebben om de persleiding te dichten bij de van Hornstraat. Dat was dit weekend helaas niet gelukt. Met dat materiaal kan de leiding definitief gedicht worden. Dat is goed nieuws. De aannemer heeft de werkzaamheden vanmorgen opgepakt en is gestart met bonnering (afzuigen van grondwater, om zo de werkplek droog te houden). Daarna zal met het aangeleverde materiaal de breuk gedicht worden. De hoop is dat dit vandaag, einde dag, lukt. Daarna moet getest worden of de leiding 100% dicht is. Als dat allemaal op orde is kan het gat weer dicht en de weg weer bestraat worden. We verwachten dat het nog zeker enkele dagen duurt voordat de weg weer helemaal open is.

Genomen maatregelen om rioolwater af te voeren

De persleiding is afgesloten. Het rioolwater vangen we bij ons rioolgemaal Ladonk in Boxtel op. Met vrachtwagens brengen we het naar de rioolwaterzuivering in Boxtel. We blijven dit doen zolang het rioolwater niet via de persleiding kan. Extra vrachtwagens worden ingezet om maandagochtend 06.00 uur vanaf Ladonk afvalwater te vervoeren. Dit omdat morgenvroeg ook het industrieterrein Ladonk weer opstart, na het weekend, en dat zorgt voor extra afvalwater. Dit verloopt volgens plan.

Overlast tijdens werkzaamheden

Zolang de werkzaamheden duren is de Van Hornstraat vanaf de Stenen Kamer niet bereikbaar. Het is heel vervelend dat de weg bij Van Hornstraat afgesloten moet blijven zolang de werkzaamheden duren. De omleiding is door middel van bebording aangegeven. De werkzaamheden kunnen voor de buurt geluidshinder veroorzaken. Zondagnacht zal een pomp het grondwater wegpompen om zo de ontgraving droog te houden. Deze pomp zal hoorbaar zijn.

In overleg met de gemeente Boxtel wordt een 2-tal innamepunten voor het rioolwater ingericht in het eerste deel van de Mijlstraat gezien vanaf de Van Salmstraat. Er wordt tijdelijk éénrichtingsverkeer ingesteld vanaf de Van Salmstraat richting Schouwrooij / Mijlstraat. Dit is noodzakelijk om een veilige laadplek te garanderen voor de chauffeurs van de vrachtwagens en om de verkeershinder op bedrijventerrein Ladonk tot een minimum te beperken. Verkeer vanaf Schouwrooij richting de Van Salmstraat zal worden omgeleid. De omleiding wordt zondagavond 2 oktober geplaatst.

Vanaf maandagochtend circa 6.00 u vinden de transporten vanaf de Mijlstraat plaats.