Na melding van een vervuiling van een sloot in Lage Mierde heeft het waterschap op 8 januari jl. een onderzoek ingesteld. Daaruit bleek dat ongeveer 700 meter sloot verontreinigd was geraakt door lozing van vervuild terreinwater vanaf een agrarisch bedrijf.

Ongeveer zes weken eerder bleek de perssap-opvang van dit bedrijf buiten gebruik te zijn gesteld. Dit omdat er een nieuwe loods gebouwd moest worden. Daardoor kon vervuild terreinwater uit de voerkuilen ongehinderd afstromen naar de sloot. Perssappen tasten de waterkwailiteit van de sloot ernstig aan. Vanwege de ernst en omvang van deze overtreding hebben we een bestuurlijke strafbeschikking opgelegd. Na heronderzoek bleek dat de vervuiling was opgeruimd en dat de perssap-opvang weer was aangesloten.