Het projectplan voor de herinrichting van het beekdal van Oude Strijper Aa is opgesteld. Vanaf 27 december 2019 tot en met 6 februari 2020 liggen de plannen ter inzage. U kunt de plannen op werkdagen inzien bij de volgende instanties tijdens de daar gebruikelijke openingstijden: