Het projectplan voor de herinrichting van het beekdal van Oude Strijper Aa is opgesteld. Vanaf 27 december 2019 tot en met 6 februari 2020 liggen de plannen ter inzage. U kunt de plannen op werkdagen inzien bij de volgende instanties tijdens de daar gebruikelijke openingstijden:

•    Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56 te Boxtel
•    Gemeentehuis van Cranendonk, Capucijnerplein 1 te Budel
•    Gemeentehuis van Heeze Leende, Jan Deckersstraat 2 te Heeze
•    Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch

Projectplan online bekijken

Het goedkeuringsbesluit, het projectplan, het inpassingsplan, de ontheffing Wet natuurbescherming (soortenbescherming) en bijbehorende relevante stukken zijn ook digitaal beschikbaar via www.Brabant.nl/ipOudeStrijperAa en www.brabant.nl/terinzage.
Het inpassingsplan is ook in te zien op de landelijke site voor alle ruimtelijke plannen www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.9930.ipOudeStrijperAa-va01)

We werken via een gecoördineerde procedure. Dat betekent dat na vaststelling van het projectplan waterwet door het dagelijks bestuur van het waterschap, op 4 december 2019 door Gedeputeerde Staten goedkeuring verleend is aan dit projectplan waterwet.  Dit goedkeuringsbesluit ligt mede ter inzage. Meer informatie vindt u in de kennisgeving van de terinzagelegging.