Een poel is water dat niet in verbinding staat met sloten, beken, kanalen en dergelijke. Poelen worden uitsluitend gevoed met regenwater en grondwater. Voor de aanleg van een poel is geen vergunning nodig mits u zich houdt aan de randvoorwaarden.

Bij poelen ligt het accent op de ecologische functie. Dergelijke poelen hebben een afmeting van maximaal 5.000 m2, gekoppeld aan een diepte die niet dieper is dan de gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) ter plaatse.

Wanneer u aan de algemene voorwaarden voldoet, hoeft u geen watervergunning aan te vragen. Voldoet u niet aan de algemene voorwaarden dan heeft u wel een vergunning nodig. Neem hiervoor eerst contact op met het waterschap of kijk bij watervergunning aanvragen.

Regelgeving

Heeft u gevonden wat u zocht?