Automatisch betalen

Automatische incasso aanvragen

Als u gebruik wilt maken van de automatische incasso dan kunt u die op verschillende manieren aanvragen.

Waterschap De Dommel
t.a.v. Afdeling Belastinginvordering
Antwoordnummer 10
5280 VJ Boxtel

Een postzegel is niet nodig

Automatische incasso stopzetten

U kunt de automatische incasso stopzetten door het waterschap schriftelijk te verzoeken om de automatische incasso te beƫindigen.

Terugboeking incasso

U kunt een incasso ongedaan maken. Hiervoor kunt u bij uw bank een verzoek tot terugboeking indienen. Dit kan telefonisch of door een gele terugboekingskaart (verkrijgbaar bij uw bank) naar uw bank te sturen. Als u de incasso ongedaan maakt, moet u wel de aanslag door een eigen overschrijving betalen. Ook dient u zich te houden aan de uiterste datum van betalen.

Meer informatie en contact

Heeft u vragen over uw belastingaanslag, de betaling ervan of wilt u kwijtschelding aanvragen, dan kunt u tijdens kantooruren bellen naar 0411 618 618, keuze 1.
Een e-mail sturen kan ook naar belastingen@dommel.nl.

Wilt u bij telefonisch contact uw aanslagbiljetnummer vermelden? U vindt dit aan de rechterkant op de voorzijde van het aanslagbiljet.