Code (onjuist) aanvraag wijziging

Het waterschap werkt zo zorgvuldig mogelijk. Toch kan het voorkomen dat de code op de aanslag niet klopt, bijvoorbeeld omdat uw gezinssamenstelling is veranderd. In zo'n geval kunt u een aanvraag doen voor het wijzigen van de code.

In onderstaande tabel staat de betekenis van de verschillende codes:

(*) = vervuilingseenheden

Code

Betekenis code

v.e.*

0

woonruimte bewoond door 2 of meer personen

3

7

woonruimte bewoond door 1 persoon

1

D

standaard bedrijfsruimte: tussen 45m3 en 218m3 ingenomen water

3

E

kleine bedrijfsruimte: minder dan 45m3 ingenomen water

1

2

woonruimte bewoond door 2 of meer personen en een standaard bedrijfsruimte

6

A

woonruimte bewoond door 2 of meer personen en een kleine bedrijfsruimte

4

B

woonruimte bewoond door 1 persoon en een standaard bedrijfsruimte

4

C

woonruimte bewoond door 1 persoon en een kleine bedrijfsruimte

2

Voorwaarden

U kunt een verzoek tot aanpassen van de code indienen als:

  • u op 1 januari van het jaar alleen woont, maar een aanslag voor drie vervuilingseenheden hebt gekregen, of
  • u in de loop van het jaar alleen bent komen te wonen.

Geef u aanvraag voor het wijzigen van de code door via onze website. Voor een snelle afhandeling vult u daarvoor het wijzigingsformulier (hiervoor heeft u DigiD nodig) in.  Het formulier wordt verzonden naar Waterschap De Dommel. Als u te veel heeft betaald, ontvangt u daarover een beschikking en betalen we u het verschil terug.

Regelgeving