Digitaal kaartmateriaal

Digitaal kaartmateriaal bekijken

De Dommel biedt meerdere thematische kaarten digitaal aan. In een viewer waarin geo-informatie wordt ontsloten kunt u onder andere de locatie en aanvullende informatie over objecten (watergangen, bruggen, duikers, meetpunten, etc.) en zones terug vinden.
Daarnaast bieden we in deze omgeving de juridisch vastgestelde leggers aan van Waterschap De Dommel. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
De meeste gegevens worden door Waterschap De Dommel beheerd in een geografisch informatiesysteem (GIS), maar er worden ook gegevens getoond die afkomstig zijn van andere partijen.

  • Alle interactieve kaarten zijn op verschillende schaalniveaus te bekijken en bieden diverse opties
  • De verschillende kaartlagen zijn aan of uit te zetten
  • Sommige elementen zijn te selecteren om aanvullende informatie op te vragen
  • Klik hiervoor op het Informatie icoontje (i) linksboven in het kaartbeeld
  • Het is mogelijk om een afdruk te maken van het kaartbeeld

Open de gis-viewer

Voor vragen over het gebruik van deze kaarten kunt u contact opnemen via het mailadres: wkc@dommel.nl