Grondwaterstanden - actuele situatie

Beschrijving

Om de voorraad grondwater te kunnen beschermen, houdt het waterschap de grondwaterstanden continu in de gaten. Op deze pagina vindt u de actuele grondwaterstanden. Dat kan handig zijn wanneer u beregent met grondwater en wilt weten of er aan de actuele grondwaterstanden nog consequenties verbonden zijn.

Grondwaterstand: nu en de afgelopen tien jaar

In Brabant meten 112 peilbuizen constant de grondwatertoestand in Brabant. Per peillocatie vergelijken we de grondwaterstand met die van de afgelopen 10 jaar. Die vergelijking geeft een beeld of het droger, normaal of juist natter is dan normaal.

  • Klik op een bolletje voor actuele informatie en het verloop van het afgelopen jaar van die locatie.
  • Wilt u een andere locatie bekijken? Klik dan op het kruisje rechtsboven in (= locatie sluiten) en selecteer de nieuwe locatie.

De actuele grondwaterstanden kunnen aanleiding zijn voor een onttrekkingsverbod voor het beregenen van grasland. Dat ziet u op de kaart ‘Voorjaarssituatie’.

Open de kaart

Legenda

 Rood

De grondwaterstand is veel lager dan normaal voor deze periode van het jaar.  

 Oranje

De grondwaterstand is lager dan normaal voor deze periode van het jaar.

 Groen

De grondwaterstand is normaal of gebruikelijk voor deze periode van het jaar.

 Lichtblauw

De grondwaterstand is hoger dan normaal voor deze periode van het jaar.

 Donkerblauw 

De grondwaterstand is veel hoger dan normaal voor deze periode van het jaar.

 Wit

Geen data beschikbaar

Toestand grondwater en het Brabant brede beregeningsbeleid (zomersituatie)

U ziet hier de grondwaterstanden van het meetnet beregeningsbeleid op 112  meetlocaties. Wanneer meer dan de helft van de punten in een deelgebied oranje kleurt is er sprake van grote droogte. Dan nemen we maatregelen om deze droogte te bestrijden. Bijvoorbeeld water nog beter vasthouden door oppervlaktewaterpeilen op te zetten. Ook maken we hierover afspraken met onze partners. Zo zullen agrariërs met een bedrijfswaterplan worden gevraagd om extra energie te steken in waterbesparing en waterconservering.  Als dit het geval is maken we dit onder andere bekend via deze pagina. We willen voorkomen dat de grondwaterstanden het volgende voorjaar onvoldoende zijn gestegen. De natuur en landbouw beginnen het groeiseizoen dan met een tekort aan grondwater. Meer informatie over het beregeningsbeleid vindt u op de pagina beregeningsbeleid.

Klik op een bolletje om de actuele informatie en het verloop van het afgelopen jaar van die locatie in te zien. Wanneer u vervolgens een andere locatie wilt inzien klik dan op het kruisje rechtsboven in om die situatie te sluiten en selecteer de nieuwe locatie.

Kaart beregeningsbeleid zomersituatie (van 15 april tot 15 oktober)

 Oranje

De gemeten grondwaterstand is lager dan de ondergrens die voor dat meetpunt voor de zomersituatie is bepaald..

 Groen

De gemeten grondwaterstand is hoger dan de ondergrens die voor dat meetpunt voor de zomersituatie is bepaald

 Wit

Tijdelijk geen meetwaarde