Grondwaterstanden - actuele situatie

Beschrijving

Om de voorraad grondwater te kunnen beschermen, houdt het waterschap de grondwaterstanden continu in de gaten. Op deze pagina vindt u de actuele grondwaterstanden. Dat kan handig zijn wanneer u beregent met grondwater en wilt weten of er aan de actuele grondwaterstanden nog consequenties verbonden zijn.

Grondwaterstand: nu en de afgelopen tien jaar

In Brabant meten 112 peilbuizen constant de grondwatertoestand in Brabant. Per peillocatie vergelijken we de grondwaterstand met die van de afgelopen 10 jaar. Die vergelijking geeft een beeld of het droger, normaal of juist natter is dan normaal.

  • Klik op een bolletje voor actuele informatie en het verloop van het afgelopen jaar van die locatie.
  • Wilt u een andere locatie bekijken? Klik dan op het kruisje rechtsboven in (= locatie sluiten) en selecteer de nieuwe locatie.

De actuele grondwaterstanden kunnen aanleiding zijn voor een onttrekkingsverbod voor het beregenen van grasland. Dat ziet u op de kaart ‘Voorjaarssituatie’.

Open de kaart

Legenda

 Rood

De grondwaterstand is veel lager dan normaal voor deze periode van het jaar.  

 Oranje

De grondwaterstand is lager dan normaal voor deze periode van het jaar.

 Groen

De grondwaterstand is normaal of gebruikelijk voor deze periode van het jaar.

 Lichtblauw

De grondwaterstand is hoger dan normaal voor deze periode van het jaar.

 Donkerblauw 

De grondwaterstand is veel hoger dan normaal voor deze periode van het jaar.

 Wit

Geen data beschikbaar

Toestand grondwater en het Brabant brede beregeningsbeleid (voorjaarssituatie)

Ook op deze kaart ziet u de grondwaterstanden van het meetnet beregeningsbeleid op 112 meetlocaties. Indien op 1 april (voorjaarssituatie) de gemeten grondwaterstand lager is dan de ondergrens die voor dat meetpunt voor de voorjaarssituatie in het beregeningsbeleid is bepaald, kleurt een bolletje rood. Kleurt meer dan de helft van de bolletjes in een deelgebied rood? Dan kan het waterschap overeenkomstig het beregeningsbeleid (met link naar de tekst) op 1 april een verbod instellen voor het onttrekken van grondwater voor het beregenen van graslanden. Het verbod geldt dan voor de maanden april en mei. Een besluit wordt per deelgebied genomen.

Kaart 

 Rood

De gemeten grondwaterstand is lager dan de ondergrens die voor dat meetpunt voor de voorjaarssituatie is bepaald.

 Groen

De gemeten grondwaterstand is hoger dan de ondergrens die voor dat meetpunt voor de voorjaarssituatie is bepaald.

 Wit

Tijdelijk geen meetwaarde.