Keurkaarten

Keurkaarten bekijken

Bij de keur horen twee gebiedsdekkende kaarten:

 1. Kaart Beschermde gebieden Keur
 2. Kaart Algemene regel versnelde afvoer regenwater door verhard oppervlak
 3. Kaart Maximale boordiepte 

De laatste kaart gebruikt u bij de toepassing van art. 15 van de Algemene regels van de Keur (afvoer hemelwater door toename van verhard oppervlak). Hieronder vindt u de beschrijving van de aanpak voor de kaart “Beschermde gebieden Keur”

Op de kaart Beschermde gebieden Keur worden deelgebieden aangegeven. In ieder gebied geldt een eigen beschermingsbeleid.

 1. beschermde gebieden waterhuishouding
 2. beekdalen
 3. attentiegebied
 4. invloedsgebieden Natura 2000
 5. beperkte invloedsgebieden Natura 2000
 6. overig gebied

Voor informatie over beregenen uit grondwater klikt u op de Kaart Beschermde gebieden Keur.

Aan de linkerkant kunt u lagen selecteren. Door de lagen A-wateren, Grondwaterdeelgebieden en Beekdalen uit te vinken, krijgt u het overzicht van de gebieden die voor beregening van toepassing zijn. Een voorbeeld van de lagen selectie staat hieronder.

 

Vaak is het verstandig uw aanvraag vooraf te overleggen met het waterschap; dat bevordert een vlotte afhandeling. Neem, in geval van twijfel, altijd contact op met het waterschap. Medewerkers van het waterschap denken graag met u mee over wat in uw situatie de beste oplossing is.

U kunt een watervergunning aanvragen bij het waterschap.

Let op: Als de activiteit geheel of gedeeltelijk plaatsvindt op grond in eigendom van derden, is toestemming nodig van de perceeleigenaar. In dat geval willen wij de volgende gegevens bij de aanvraag ontvangen:

 • Perceelsnummer(s)
 • naam en adresgegevens van de perceelseigenaar
 • handtekening van de perceelseigenaar

Regelgeving