Kwijtschelding aanvragen

U wil kwijtschelding aanvragen

Als u niet in staat bent uw aanslag zuiveringsheffing/watersysteemheffing ingezetenen te betalen, kan deze onder bepaalde voorwaarden geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden worden. Als u kwijtschelding van de gemeente krijgt, bestaat de kans dat het waterschap u ook kwijtschelding verleent. Het waterschap beoordeelt of u in aanmerking komt aan de hand van uw inkomen, vermogen en uitgaven. Alleen particulieren kunnen kwijtschelding aanvragen.

Om in aanmerking te komen voor volledige of gedeeltelijke kwijtschelding van belasting moet u ten minste aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

  • U heeft geen middelen om uw belastingaanslag geheel of gedeeltelijk te betalen.
  • U heeft geen vermogen (waaronder ook begrepen de overwaarde op een onroerende zaak waarvan u eigenaar bent).
  • De bedragen die u aan andere schuldeisers betaalt, zijn lager dan het maximum dat de Belastingdienst hiervoor aanhoudt.

Bijzonderheden

Automatische toetsing via Stichting Inlichtingenbureau

Als u het waterschap, in een eerdere aanvraag voor kwijtschelding, toestemming heeft gegeven voor automatische toetsing via Stichting Inlichtingenbureau dan ontvangt u van ons automatisch bericht.

Als u het waterschap, in een eerdere aanvraag voor kwijtschelding, toestemming heeft gegeven voor een automatische toetsing via Stichting Inlichtingenbureau dan wordt uw aanvraag voor dit lopende belastingjaar getoetst door hen.
Wanneer u in aanmerking komt voor kwijtschelding dan wordt dit vermeld op uw aanslag. U hoeft in dat geval geen aanvraag in te dienen.

Online aanvragen

Via het digitale loket kunt u uw aanvraag voor kwijtschelding invullen. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Let op:

  • Houd u er rekening mee dat de gevraagde gegevens (kopieën inkomsten, bankafschriften etc.) geüpload moeten worden zodat deze digitaal meegestuurd kunnen worden.
  • Uit veiligheidsoverwegingen wordt u automatisch na 15 minuten uitgelogd vanwege het niet bezoeken van een volgende pagina. Uw gegevens worden wel bewaard en u heeft de mogelijkheid om verder te gaan waar u was gebleven.

Per post aanvragen

Bel ons als u liever gebruik maakt van de post. Zorg dat u uw aanslagbiljet bij de hand heeft.
Tel: 0411 618 618, keuze 1, daarna keuze 2.
Maandag t/m donderdag van 8:30 - 12:00 en 13:00 - 16:00 uur.
Vrijdag van 8:30 - 12:00 uur.

Op grond van alle beschikbare gegevens, neemt het waterschap een beslissing op het verzoek om kwijtschelding. Het waterschap deelt zijn beslissing mee via een beschikking (rechterlijke beslissing).

Beroep

Als u het niet eens bent met de beschikking, kunt u binnen tien dagen na dagtekening van de beschikking schriftelijk een beroepschrift indienen bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel. Dit beroepschrift stuurt u naar:

Waterschap De Dommel
Afdeling Belastingheffing en invordering
o.v.v. Beroepschrift
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
email: kwijtschelding@dommel.nl

Aanvullende informatie

Voor overige vragen, anders dan het laten toesturen van een kwijtscheldingsformulier, is onze informatielijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08:30 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 16:00 en op vrijdag van 08:30 tot 12:00 uur. Telefoon 0411 618 618, keuze 1, daarna keuze 3.

U kunt ook een email sturen naar kwijtschelding@dommel.nl