Legger

Actueel

De Legger is een verzameling van tekeningen en documenten waarop het hele beheergebied van het waterschap staat. Daarbij horen alle stuwen, gemalen, duikers, waterkeringen (zoals een dijk), waterbergingsgebieden en waterlopen. We gebruiken de legger als wettelijk middel om ons gebied te beheren en te onderhouden.

Een legger bevat specifieke informatie over:

 • de ligging, afmetingen en vorm van de watergangen, waterkeringen en waterbergingsgebieden.
 • de beschermingszones langs waterlopen en waterkeringen.
 • wie verplicht is het onderhoud uit te voeren voor oppervlaktewateren, waterkeringen en kunstwerken.

Nieuwe legger ter inzage

De legger oppervlaktewaterlichamen wordt gewijzigd. Vanaf 5 september tot en met 16 oktober 2018 ligt een nieuwe legger ter inzage. De huidige legger dateert uit 2014. Sinds die tijd zijn er vele vergunningen voor initiatieven van derden verleend en projectplannen door het waterschap zelf tot realisatie gebracht. Deze gewijzigde omstandigheden moeten worden vastgelegd in de legger. Er is voor gekozen de gehele legger (geactualiseerd) vast te stellen.

Bekijk de Ontwerp legger Oppervlaktewater 2018 en het Ontwerp leggerbesluit 2018.

Heeft u vragen over de nieuwe Ontwerp legger?

Neem dan contact op met Arjen van Keulen, telefoonnummer (0411) 613101. Hij is de komende weken op dinsdag en donderdag tijdens de terinzagelegging bereikbaar.

Raadpleeg de leggers

De beschikbare online leggers worden als kaart in een nieuw venster geopend. Klik op een van de links hieronder.

 • Legger oppervlaktewaterlichamen 2013, herziene versie
  De Legger oppervlaktewaterlichamen 2013, herziene versie, omvat de profielen, tabellen en kaarten, overeenkomstig de bij dit besluit behorende digitale gegevensbestanden, uitgezonderd:
  o    de profielen van de BS39 vanaf de instroming van de BS60, en die van de gehele BS60 en BS64;
  o    de cascadestuw in de BS39.
  De  onderhoudsplichtigen van waterstaatswerken, zoals aangewezen bij het besluit van 18 juni 2013, en met inachtneming van de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant d.d. 29 januari 2014, zijn overgenomen in deze herziene versie.

Méér dan een document

In juridische teksten spreekt men steeds over ‘de legger' als één document. In de praktijk bestaat de legger uit meerdere stukken:

 • Leggerbesluit + toelichting: dit bevat onder meer een uitleg over de profielen en regels voor de onderhoudsplicht.
 • Kaarten: dit is een grafische weergave van alle objecten die deel uitmaken van de legger.
 • Leggerprofielen en kunstwerken: in de legger staan profielen van waterlopen weergegeven en zijn per object (kunstwerk) de kenmerkende afmetingen en eigenschappen vermeld waaraan voldaan moet worden.

Legger versus keur

De keur verwijst volop naar de legger. De regels in de keur zijn gekoppeld aan de status of afmetingen die in de legger zijn vastgelegd.
Wanneer wijzigingen nog niet in de legger zijn aangepast, voorziet de keur in overgangsbepalingen. Voorbeelden zijn het verleggen van een waterloop of de aanleg van een nieuwe waterkering.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het waterschap (0411) 618618.
U kunt vragen naar Marc Strikker.