Meebouwen aan ecologische verbindingszones

Bouw mee!

Ecologische verbindingszones (EVZ) maken de verbinding tussen natuurgebieden. Ze helpen planten en dieren om zich te kunnen verplaatsen. Waterschap De Dommel zet zich in om langs zoveel mogelijk beken natte verbindingszones aan te leggen. Dit is al op veel plekken gerealiseerd. Het waterschap kan dit niet overal doen en vraagt u dan ook hieraan mee te helpen. Als u grond beschikbaar heeft langs een watergang en een bijdrage wilt leveren aan de natuur in Brabant, kan dit weleens wat voor u zijn!

Waar gaat het om?

Een natte ecologische verbindingszone bestaat uit verschillende onderdelen. Er kan per verbindingszone een keuze gemaakt worden welke bouwstenen worden aangelegd. Elk onderdeel trekt weer andere diersoorten aan.

Het onderstaande plaatje laat schematisch zien hoe dit er uitziet.

Artist's impression van een ecologische verbindingszone met de elementen: 1 poel, 2 moeras, 3 grasland, 4 struweel en 5 bos.

Wat kunt u doen?

U kunt een natte ecologische verbindingszone aanleggen op een strook van ongeveer 25 meter breed langs de waterloop. Hoe deze er precies uit komt te zien hangt af van uw grond, de natuur in uw omgeving en wat u wilt. Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden als u besluit tot aanleg van een verbindingszone.

 

Denkt u, dit is iets voor mij! Neem dan contact met ons op en bespreek uw ideeën. Mogelijk passen deze helemaal bij onze opdracht voor het ecologisch verbinden van natuurgebieden langs beken.

Neem contact op via het Aanmeldformulier Particuliere ecologische verbindingen of bel 0411 618 618.

Regelgeving