Melding maken

Geluidshinder bij de rioolwaterzuivering? Hoge waterstand? Dode vissen of andere dieren bij het water? Geef het door aan het waterschap en maak een melding!

>>> Online melden

Spoedgeval / calamiteit

Heeft het spoed, bijvoorbeeld bij ernstige wateroverlast of verontreiniging van beken of sloten? Bel dan 0411 618 618.

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit van het waterschap? Dan kunt u een schriftelijk bezwaar indienen. Of u maakt bezwaar tegen de waterschapsbelastingen.

Klacht

Bent u niet tevreden over de manier waarop u door het waterschap bent behandeld? Dan kunt u een klacht indienen.