Melding, bezwaar of klacht

Melding, bezwaar of klacht

Geluidshinder bij de rioolwaterzuivering? Hoge waterstand? Dode vissen of andere dieren bij het water? Geef het door aan het waterschap en maak een melding!

>>> Online melden

Spoedgeval / calamiteit

Heeft het spoed, bijvoorbeeld bij ernstige wateroverlast of verontreiniging van beken of sloten? Bel dan 0411 618 618.

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit van het waterschap? Dan kunt u een schriftelijk bezwaar indienen. Of u maakt bezwaar tegen de waterschapsbelastingen.

Klacht

Bent u niet tevreden over de manier waarop u door het waterschap bent behandeld? Dan kunt u een klacht indienen.