Muskusrattenbestrijding

Muskusratten of beverratten

Muskusratten of beverratten graven holen in oevers en dijken. Hierdoor kunnen die verzwakken en instorten. Om het gebied te beschermen tegen overstromingen en om veilig te kunnen werken, zorgt Waterschap De Dommel ervoor dat er niet te veel muskus- of beverratten zijn. De afdeling Muskusrattenbestrijding zorgt hiervoor.Beverrat

Wanneer u zelf een muskus- of beverrat ziet of vermoedt dat ergens een muskus- of beverrat zit, dan kunt u contact opnemen met het waterschap.

U kunt contact opnemen met één van de rayonleiders van de afdeling Muskusrattenbestrijding. Voor Waterschap De Dommel is dat Sjef Keustermans, telefoonnummer 076 564 15 48.

Vermeld uw naam, adres, telefoonnummer en de plaats waar u de muskus- of beverrat heeft gezien. De rayonleider speelt de melding zo snel mogelijk door aan de betrokken bestrijder (of handelt de melding zelf af). De melder krijgt altijd te horen wat het waterschap heeft gedaan en wat er is gevangen of aangetroffen.

Het waterschap probeert uiterlijk de werkdag na de melding actie te ondernemen.