Nadeelcompensatie aanvragen

Nadeelcompensatie aanvragen

Als u schade heeft geleden als gevolg van de taakuitoefening van het waterschap. Bijvoorbeeld waardevermindering van een woning door dijkverzwaring, verminderd uitzicht of omzetverlies voor uw bedrijf. Dan kunt u nadeelcompensatie aanvragen.

U kunt nadeelscompensatie aanvragen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De opgelopen schade is een gevolg van de rechtmatige taakuitoefening van het waterschap.
  • Er bestaat een oorzakelijk verband tussen de rechtmatige taakuitoefening en de schade.
  • De schade valt niet binnen het normale maatschappelijk- of ondernemingsrisico.
  • De schade betreft een beperkte groep burgers; andere burgers in een vergelijkbare positie hebben geen of minder schade ondervonden.

Geen nadeelcompensatie

  • Als u al een andere vergoeding heeft gekregen voor de schade (bijvoorbeeld van uw verzekering), dan komt u niet in aanmerking voor nadeelcompensatie.
  • Is uw grond overstroomd en liggen de overstroomde percelen in een gestuurd waterbergingsgebied dan kunt u gebruik maken van de schadevergoeding na waterberging.

U stuurt het waterschap een brief, waarin u vraagt om nadeelcompensatie.