Onderhoudswerk aan vaste objecten

Onderhoudswerk aan vaste objecten

Bij onderhoudswerkzaamheden aan bijvoorbeeld bruggen of woonboten in, op of over oppervlaktewater is het mogelijk dat er stoffen of resten van verf in het water terecht komen. U moet deze werkzaamheden melden bij het waterschap.

U kunt uw melding indienen via www.omgevingsloket.nl.

Er worden voor een melding geen kosten (leges) in rekening gebracht.

Bij het reinigen en conserveren van vaste objecten, treedt stofvorming/spuitverlies op. Dit stof is vaak zeer fijn waardoor het zich makkelijk verspreidt over de omgeving. Hiervoor zijn algemene regels opgesteld in het 'Besluit lozen buiten inrichtingen'.

U kunt een melding indienen via www.omgevingsloket.nl.

Vaak is het verstandig uw melding vooraf te overleggen met het waterschap. In geval van twijfel: neem altijd contact op met het waterschap. Onze medewerkers denken graag met u mee.

Vanaf het moment dat u een melding heeft ingediend, heeft u aan uw meldingsplicht voldaan.

Let op! Het kan zijn dat voor de lozing toch een vergunning nodig is. In dat geval neemt het waterschap binnen 4 weken contact met u op.

Als u toestemming krijgt in reactie op uw melding, is deze toestemming geldig voor onbepaalde tijd, tenzij anders is bepaald.