Onttrekken oppervlaktewater

Oppervlaktewater onttrekken

U wilt oppervlaktewater (water uit sloten en beken) onttrekken voor beregening. Wat mag u wel en niet?

Meer of minder dan 100m3 per uur
Het onttrekken van oppervlaktewater tot 100m3 per uur is vrijgesteld. Hiervoor heeft u géén vergunning nodig. Voor onttrekking van meer dan 100m3 oppervlaktewater per uur heeft u dus wel een vergunning nodig.
Let op!
Het waterschap kent de volgende beperkingen voor onttrekken van oppervlaktewater:

1.    Algeheel onttrekkingsverbod;
Er kan een algeheel onttrekkingsverbod worden ingesteld voor een deel van het beheergebied of het gehele beheergebied. Dit komt vooral voor in tijden van hoge temperaturen en weinig neerslag.

2.    Permanent onttrekkingsverbod;
In de waterinlaatgebieden Olen en Sonniuswijk in Son en Breugel geldt een permanent (jaarrond) onttrekkingsverbod.

3.    Periodiek onttrekkingsverbod;
In het gebied van de Reusel (incl. Nete), de Beerze bovenstrooms het Wilhelminakanaal en in Park Meerland geldt een periodiek onttrekkingsverbod van 1 april tot 1 oktober.

Zie voor de actuele situatie met betrekking tot verbod op het onttrekken van oppervlaktewater de realtime kaart op de pagina onttrekkingsverbod.

Zie ook bekendmakingen

Meer informatie

Heeft u nog vragen over oppervlaktewater en beregenen neem dan contact op met ons Klant Contact Centrum via telefoonnummer 0411- 618 618.