Poel (geïsoleerd oppervlaktewater) aanleggen

Poel aanleggen

Voor de aanleg van een poel geldt geen vergunningplicht mits deze wordt aangelegd binnen de randvoorwaarden. De randvoorwaarden worden genoemd in bijlage 1 van de Algemene regels Keur Waterschap De Dommel 2013. Deze vindt u onder aan deze pagina bij Regelgeving.

Bij poelen ligt het accent op de ecologische functie. Dergelijke poelen hebben een afmeting van maximaal 5.000 m2, gekoppeld aan een diepte welke niet dieper is als de gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) ter plaatse.

Een poel is een geïsoleerd water: wateren die niet in open verbinding staan met het afvoerend oppervlaktewatersysteem, zoals bijvoorbeeld sloten, beken, kanalen en dergelijke.
Geïsoleerde wateren worden uitsluitend gevoed met regenwater en grondwater.

Wanneer u aan de algemene voorwaarden voldoet, hoeft u geen watervergunning aan te vragen. Voldoet u echter niet aan de algemene voorwaarden, omdat de poel bijvoorbeeld een bergende functie heeft, dan geldt de vergunningplicht.

Neem hiervoor eerst contact op met het waterschap of  kijk op watervergunning aanvragen.